Varovanje vaše zasebnosti nam je pomembno, zato vam želimo s temi informacijami pomagati razumeti, katere vaše osebne podatke zbiramo, zakaj jih zbiramo, kako jih uporabljamo, katere postopke obdelave izvajamo ter kakšne so vaše pravice in kako jih lahko uveljavite.

1. Splošno

feBRUS d.o.o., Obrtna cona Logatec 26, 1370 Logatec (v nadaljevanju: upravljavec) se zaveda pomembnosti varovanja osebnih podatkov, zato je to področje uskladil z Evropsko uredbo EU 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju GDPR).

Glavni cilj upravljavca je, da vam ponudi vrhunsko storitev in s tem doseže vaše optimalno zadovoljstvo. Upravljavcu zbiranje in obdelava nekaterih osebnih podatkov omogočata hitrejše in boljše prilagajanje vašim potrebam in željam, vam pa zagotavljata učinkovitejšo komunikacijo in boljšo uporabniško izkušnjo.

Upravljavec skrbno hrani in varuje vaše osebne podatke, da ne bi prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam.

2. Osebni podatki

Skladno z GDPR osebni podatek pomeni katerokoli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom.

Upravljavec zbira in obdeluje izključno le tiste vaše osebne podatke, ki ste jih posredovali ob prijavi na določeno storitev (prijava na e-novice ali z izpolnitvijo obrazca za neobvezujoče povpraševanje). Ti osebni podatki so: ime in priimek, podjetje, telefonska številka, e-poštni naslov in IP naslov.

Če posredujete podatke v imenu nekoga drugega, morate zagotoviti, da je bil ta predhodno obveščen in seznanjen s tem obvestilom o varovanju osebnih podatkov. Če ste mlajši od 16 let, osebne podatke posredujte le, če imate za to dovoljenje starša ali zakonitega zastopnika.

Upravljavec vas naproša, da zaradi ohranjanja ažurnosti podatkov, sporočite vsako spremembo svojih kontaktnih podatkov.

3. Varstvo osebnih podatkov

Upravljavec osebne podatke uporablja in obdeluje na podlagi veljavne slovenske zakonodaje in prava Evropske unije.

Upravljavec kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke skrbno varoval in jih brez vaše privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih uporabil v druge namene, kot v namene, za katere so bili osebni podatki posredovani.

Osebni podatki, ki jih je upravljavec zbral od vas, se lahko prenesejo tretjim osebam, pri čemer mora biti zagotovljeno, da obstaja pravna podlaga za prenos (vaše izrecno soglasje ali zakonska določba).

Vsi vaši osebni podatki so shranjeni na varnih strežnikih upravljavca ali na varnih strežnikih podizvajalcev ali poslovnih partnerjev upravljavca (ali v varni tiskani obliki), pri čemer se pri dostopu do njih in njihovi uporabi uporabljajo politike in standardi glede varnosti upravljavca.

Čeprav pri prenosu podatkov prek spleta ali spletne strani ni mogoče zagotoviti popolne zaščite pred kibernetskimi napadi, si upravljavec s svojimi podizvajalci in poslovnimi partnerji močno prizadeva izvajati fizične, elektronske in postopkovne zaščitne ukrepe za zaščito vaših podatkov v skladu z veljavnimi zahtevami glede varstva podatkov.

Dostop do vaših podatkov je upravljavec omejil na tiste osebe, ki jih potrebujejo za zadevni namen.

4. Čas hrambe osebnih podatkov

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to predpisano oziroma dovoljeno ter potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

5. Vaše pravice

Pravico imate, da:

  • zahtevate, da vam upravljavec zagotovi nadaljnje podrobnosti o tem, kako upravljavec uporablja vaše podatke,
  • dostopate do vaših osebnih podatkov in kopij podatkov, ki ste jih posredovali upravljavcu,
  • prejmete osebne podatke, ki ste jih posredovali upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke brez oviranja posredujete drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo, če obdelava vaših podatkov temelji na vaši privolitvi ali pogodbi in se izvaja z avtomatiziranimi sredstvi,
  • od upravljavca zahtevate, da posodobi vse netočnosti v podatkih, ki jih hrani,
  • od upravljavca zahtevate, da izbriše vse podatke, za uporabo katerih nima več zakonite podlage,
  • kadar obdelava temelji na privolitvi in v zvezi s kakršnim koli neposrednim trženjem, prekličete svoje privolitev z veljavnostjo za naprej, tako da upravljavec preneha z navedeno obdelavo,
  • ugovarjate kakršnikoli obdelavi, ki temelji na zakonitih interesih, zaradi vaših posebnih okoliščin, razen če imajo razlogi upravljavca za navedeno obdelavo prednost pred kakršnim koli poseganjem v vaše pravice glede varstva podatkov,
  • od upravljavca zahtevate, da omeji način, kako uporablja vaše podatke, na primer med proučevanjem pritožbe.

Glede uresničevanja teh pravic veljajo nekatere izjeme pri varovanju javnega interesa (npr. preprečevanje ali odkrivanje kaznivih dejanj), interesov upravljavca (npr. zagotavljanje varovanja zaupnosti) ali pravic in svoboščin drugih. Če boste uveljavljali katerokoli od teh pravic, bo upravljavec preverili vašo upravičenost in odgovorili brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje v mesecu dni. V zapletenih primerih ali ob prejetju velikega števila zahtev, se lahko ta rok podaljša za nadaljnja dva meseca, o čemer vas bo upravljavec obvestil.

Kadarkoli imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana. www.ip-rs.si.

6. Upravljavec

Upravljavec vaših osebnih podatkov je feBRUS d.o.o., Obrtna cona Logatec 26, 1370 Logatec.

Kontaktni naslov za varstvo vaših podatkov je info@februs.si.

Varovanje osebnih podatkov